Welkom bij KoMos

Asset management in Techniek, Bouw & Industrie

Contact

Over KoMos

KoMos staat voor Koos Oudshoorn Management Organisatie & Strategie, en ondersteunt organisaties bij integraal asset management vraagstukken in een (bouw)technische / productie omgeving. Het doel is om medewerkers nieuwe gewoontes en werkwijzen aan te leren en dit te borgen in uw organisatie.

Operationeel beheer en samenwerking worden effectiever en efficiënter, klantverwachtingen worden gerealiseerd, kwaliteit verbeterd, en kosten bespaard.


Het leidend motto van KoMos is “verbinden van mensen”. Medewerkers binnen organisaties hebben hun eigen, soms jarenlang gebruikte gewoontes. Vanuit deze verbinding worden de elementen: Management (Wie), Organisatie (Hoe) en Strategie (Wat) geïnventariseerd. Dit wordt vertaald in doelen, waarna de gewenste resultaten worden benoemd en aansluitend geïmplementeerd. Uiteindelijk worden nieuwe gewoontes op een praktische manier aangeleerd, geborgd en continu verbeterd.

Diensten

Wilt u kosten beheersen en uw productie-installaties en bedrijfspanden duurzaam, rendabel en betaalbaar blijven beheren en inzetten? Dan vraagt dit om anders denken en een andere manier van werken aan en met uw assets. KoMos kan u middels asset management op de volgende vlakken van dienst zijn:done_all

Kwaliteit

Onvoldoende of niet na kunnen komen van leverafspraken en kwaliteit naar uw klanten m.b.t. geleverde diensten en producten.

folder_open

Projecten

Achterblijvende of onvoldoende productie output en capaciteit van een productie unit of productieplan. Daarnaast: renovatie en nieuwbouw

error_outline

Storingen

Verhoogd aantal (ver)storingen en/of ongewenste stilstand (downtime) en uitval van installaties tijdens het productieproces.

assignment

Onderhoud

Hoge en ongrijpbare onderhoudskosten door bijvoorbeeld: verouderde en/of slecht werkende installaties en ontbrekende strategie.

group

Commitment

Niet meegroeien en achterblijvende ontwikkeling van uw organisatie en medewerkers met de strategie en koers van het bedrijf.

trending_up

Strategie

Organisatiescan en nieuwe strategie voor uw asset management en toekomst van uw bedrijf.

Werkwijze

Asset management zorgt voor de vertaling van de strategische wensen en koers van uw bedrijf naar het operationeel beheer, waardoor een transparante en gecontroleerde situatie ontstaat. Vanuit deze situatie worden klantafspraken en kwaliteit gerealiseerd tegenover geplande en beheersbare kosten.

Ervaring heeft geleerd dat bijvoorbeeld 15 procent kostenbesparing per jaar eenvoudig haalbaar is op het dagelijks onderhoud, of dat de output van productie-installaties snel met 20 procent kan toenemen en projecten volgens planning opgeleverd worden. Dit gaat niet vanzelf en vereist een cultuuromslag van alle betrokkenen en een andere manier van denken en handelen; een strategische aanpak die uitstekend werkt in de praktijk.


De kern: KoMos werkt met een 5-stappenplan om tot verandering en verbetering te komen binnen uw organisatie, en voegt daar zijn eigen aanpak van menselijke verbinding en samenwerking aan toe. In vogelvlucht zijn de stappen:


1. Intake: SMART Plan van Aanpak met externe en interne betrokkenen
2. Interventie: Directe actie middels het plan van aanpak, met focus op scherpe KPI’s
3. Interactie: Operationsplan (dakpanplanning) opstellen; vanuit persoonlijke interesse en kwaliteiten de activiteiten bepalen en KPI’s periodiek presenteren
4. Integratie: van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam; nieuwe manieren van werken, met vallen en opstaan
5. Innovatie: groei, ontwikkeling en nieuwe werkmethoden blijven stimuleren: Plan, Do, Check, Act!
plan do check act

Over Koos

Ik ben een nuchtere boerenzoon, opgegroeid in een groot gezin. Van huis uit ben ik iemand die graag kiest voor een praktische en realistische benadering: zorgen voor dé vertaalslag tussen strategische plannen en de realisatie in het operationele werkveld. Vaak betekent dit niet te lang, te veel en te ingewikkeld doen en denken. Aan de gang gaan met de betrokkenen en onderweg steeds de vraag stellen: zijn we met elkaar op de goede weg en wat kan er beter of moet anders? Ervaring heeft mij geleerd dat dit veel effectiever en efficiënter is!

CV Ervaring
Koos Oudshoorn

Persoonlijke Informatie

Naam: Koos Oudshoorn
Telefoon: 06-55866336
Email : post@komos.nl
Adres : Noordeindseweg 434
2651 LP Berkel en Rodenrijs'Het is onmogelijk', zei trots. 'Het is riskant', zei ervaring. 'Het is zinloos', zei rede. 'Doe het gewoon’ zei KoMos.Als u doet wat u altijd gedaan heeft, krijgt u wat u altijd gekregen heeft.


Het geheim van verandering is focus. Niet de focus op
het vechten tegen het oude, maar het bouwen en vertrouwen voor het nieuwe.

Resultaten

7+
Serviceleveltevredenheid
euro_symbol 15%
Kostenbesparing
20%
Capaciteitstoename

Partners

Cases

Onderstaande cases geven u inzicht in praktijksituaties die KoMos middels asset management aanpakt.

Case 1: Maintenance

Een uitwerking van asset management is een maintenance aanpak of strategie. Binnen productie omgevingen vaak uitgevoerd via de TPM aanpak. Bij productie-installaties is het van ‘levensbelang’ voor een organisatie dat deze betrouwbaar functioneren, opdat de klantverwachtingen in zijn volle omvang gerealiseerd kunnen worden.

Case 2: Renovatie/Modificatie

Ketensamenwerking betekent dat je vanaf het begin van een projectproces de betrokken partijen bij elkaar brengt en in een open sfeer laat samenwerken. Pragmatisch en proactief, met heldere kaders en vanuit gedeelde visie en strategie.

Case 3: Dagelijks onderhoud

Strategisch partnerschap om te komen tot betere en efficiëntere vormen van operationeel beheer en dagelijks onderhoud. Heldere strategieën en doelen vertalen naar optimale processen in een continu verbeter omgeving voor optimale klanttevredenheid.

Contact

Noordeindseweg 434, 2651 LP Berkel en Rodenrijs