Maintenance


Repareren als iets kapot is, is vaak te laat en levert meteen problemen op m.b.t. genoemde klantafspraken. Echter hoe doe je nu de juiste ingrepen én op het juiste moment en hoe weet je nu of je de gewenste resultaten heb bereikt. Hier hebben we te maken met de bekende ‘verschillende wegen die naar Rome leiden’. De juist oplossing zal dus steeds per situatie (vertrek / startpunt) verschillen en van de betreffende context en situatie afhangen en daarop dan ook afgestemd moeten worden.


Praktijkvoorbeeld:


Karel is maintenance manager van een productieplant met een relatief hoog risico. Karel: “Wij kunnen alles zelf het beste en wij blussen elke brand”. Oké dat is interessant, zeg ik en hoe doe je dat dan. Karel: “Als er ergens een probleem is gaan wij er met zijn allen op af en lossen het op. Daar hebben we trouwens verder niemand bij nodig.” En de operations afdeling dan? Karel: “O die, nou die hebben er helemaal geen verstand van en kijken toch alleen naar hoe wij het doen. En anders lopen ze ons ook alleen maar in de weg”.Zo gaat dit gesprek nog even door. Tevens komt naar boven dat de facilitaire dienst niet naar behoren functioneert en in plaats dit op te lossen en te organiseren zegt Karel, “die doen ook niet wat ze moeten doen, dus doen we dat maar zelf.” Uiteindelijk zijn alle medewerkers enorm druk, is er geen overzicht en is Karel de enige die ‘alle’ stappen in het hoofd heeft en vanuit het hoofd organiseert en daardoor vooral reactief bezig is.


Hoe kan het ook en anders:


Arie is operations manager en wil graag zijn klanten op tijd en met de juiste kwaliteit beleveren. Hij kent zijn productieschema’s en weet welke installaties hij daarbij nodig heeft. Karel en Arie gaan met elkaar in overleg en stellen vast welke de kritische installaties zijn en welke niet. Karel kan op basis van zijn uitgevoerde FMEA’s (inschatting) of zijn historische overzichten (werkelijkheid) zien welk soort en hoe vaak een installatie onderhoud nodig heeft. Er worden afspraken gemaakt over beschikbare geplande onderhoudsmomenten (zoals een 15.000 of 30.000 km beurt van een auto). Het onderhoud aan de kritische installaties wordt door Karel en zijn team zelf voorbereid, voor uitvoering maakt hij gebruik van een aantal toeleveranciers.


Voor de zeer speciale activiteiten maakt Karel gebruik van externe partijen waarmee hij heldere SLA’s (service level agreements) heeft afgesproken. In deze SLA’s zijn afspraken opgenomen met betrekking tot beschikbaarheid, reactietijden, uit te voeren onderhoudswerkzaamheden enz. Tevens zijn partijen geïnformeerd en zo nodig onderricht m.b.t. specifieke eisen en voorschriften om werkzaamheden op de betreffende site uit te mogen voeren.De installaties en componenten zijn gecodeerd en voorzien van onderhoudsregiem ’s en strategieën. De tussentijds gegenereerde data wordt gebruikt om analyses te maken met betrekking tot gewenste beschikbaarheid, output en eventuele verstoringen tijdns gebruik en productie. Vanuit deze informatie worden voorbereidingen getroffen, verbeteringen doorgevoerd en modificaties geadviseerd. Al met al ontstaat er een totaal beeld en inzicht in de gewenste vorm en aanpak.


Vanuit deze aanpak is ook een reservedelenmagazijn ingericht, worden werkplannen opgesteld, worden HAZIDS gedaan en risico inventarisaties uitgevoerd. Na uitvoering van de werkzaamheden vindt commissioning en overdracht plaats en zijn de installaties weer bruikbaar en beschikbaar voor de productieafdeling.